woensdag 9 juni 2010

Jury Duty

Het Amerikaanse rechtssysteem maakt gebruik van een “juryrechtspraak”. Amerika is het enige land in de wereld waar niet de rechter de schuldvraag van de verdachte bepaalt, maar een jury die is samengesteld uit 12 willekeurig geselecteerde Amerikaanse burgers. De mensen die opgeroepen worden voor “jury duty” zijn verplicht daaraan gehoor te geven. Je mag het verzoek alleen weigeren als je door ziekte niet in staat bent om je functie als jury uit te voeren of als je door de “jury duty” zwaar in (financiele) problemen komt. En die kans is aanwezig, aangezien juryleden slechts $10 tot $25 per dag vergoeding krijgen. Veel werkgevers betalen hun werknemers echter door tijdens hun jury duty. Ze zien het hebben van een publieksjury als een fundamenteel onderdeel van Amerikaanse democratie. En als je het objectief bekijkt is dit inderdaad een heel democratisch process.

Deze week is een collega van me -Scott- opgeroepen om als jurylid te functioneren in een strafprocess in Washington State. Voordat hij daadwerkelijk zitting kan nemen komt er nog een formeel “selection process” om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de jury een goede afspiegeling is van de maatschappij. Daarna mag Scott met 11 anderen bepalen of de verdachte schuldig is of niet. De juryleden worden geacht het hele proces bij te wonen. Tijdens het proces zullen de advocaten van beide partijen zich tot de jury richten. Zij zijn immers degene die uiteindelijk met elkaar in overleg gaan over de schuldvraag.

En over een paar dagen kan Scott dan eindelijk zelf het woord nemen: We, the Jury, find the defendant … guilty / not guilty.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten