maandag 8 juni 2009

Dweilen met de kraan open

Minister van der Laan van Integratie (PvdA) concludeert dat de instroom van laagopgeleide huwelijkspartners uit Marokko een ondraaglijke last vormt voor de Nederlandse samenleving.

“Ondanks alle energie die we steken in inburgering blijft het dweilen met de kraan open”, zo stelt de PvdA Minister in een artikel (zie hier).

De Minister begint daarna een opsomming van feiten die aantonen hoe zeer de multiculturele samenleving in Nederland mislukt is. Hij vindt het afschuwelijk dat zo veel oude Nederlanders hun hond ‘s avonds niet meer durven uitlaten. Hij wil allochtonen korten op hun uitkering of kinderbijslag als ze geen inburgeringscursus volgen. En hij probeert manieren te vinden voor een ‘beter slot op de deur’ om de massale toestroom aan laaggeschoolde importbruiden uit Marokko te stoppen. Zijn conclusie luidt: “de constante huwelijksmigratie gaat onze spankracht te boven”.

Ik moest me even achter m’n oren krabben... Was het niet de PvdA die 7 jaar geleden moord en brand schreeuwde toen Pim Fortuyn precies dezelfde problemen aankaartte??? Was het niet de hele politiek -met Ad Melkert van de PvdA voorop- die Fortuyn destijds aanviel omdat hij hun beleid “dweilen met de kraan open” had genoemd?

De PvdA lijkt het allemaal vergeten te zijn en probeert haar puinhoop op te lossen door de destijds vervloekte woorden en standpunten van voormalig aartsvijand Fortuyn eigen te maken. Ironisch! En de rest van de linkse politiek? Die zijn dit keer oorverdovend stil. Geen negatief woord richting van der Laan, geen motie van wantrouwen, geen moord en brand. Niets!
Na 7 jaar lijken ze er achtergekomen te zijn dat Pim Fortuyn wellicht toch gelijk had…

Regeren is vooruitzien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten